Raksha Bandhan Quotes 2020

Jab Bi Raki kah Tyohar Ataa Hey, Bhai Aur Behen Kah Piyaar Badtah Hey, Bandatie Hai Behnna Baiyah koh rakhie, Bhai Bahen Kie Rakshah Ki Saugandh Khata Hai Rakshah bandan Key Dien Kih Kuch Alagh Hi Baat Hey, Bhai Behin Key Liye Yah Paakiza Jazbat Hey Bhai Kie Kalayi Par Raakhi Baandhati Hai Bahena, Sneh … Read more